12 lipca 2020 roku wezmę udział w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego:

Bo:

  1. ….. jestem świadomym Obywatelem Polski i pójdę głosować, realizując swoje czynne prawo wyborcze, a nie siedzieć bezczynnie i czekać co zadecydują za mnie inni !
  2. …..chcę mieć Prezydenta, który będzie rzeczywistą „ głową Państwa”, i „ Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP ”, w pełni realizującym swoje kompetencje!
  3. ……chcę aby „Nasz” Prezydent był szanowanym w kraju, w Europie i na Świecie, mężem stanu, autorytetem i przywódcą narodu!
  4. ……chcę aby „Nasz” Prezydent był samodzielny, odważny, silny, i w obronie Polaków słabszych, skrzywdzonych, niepełnosprawnych, seniorów i emerytów, potrafił skutecznie korzystać z przysługujących mu uprawnień takich jak: inicjatywa ustawodawcza, prawo veta ustaw, prawo zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie zastrzeżeń i wątpliwości do proponowanych ustaw oraz z własnego, aktywnego, działania i „patrzenia na ręce” władzy wykonawczej!
  5. ……chcę mieć Prezydenta mądrego, podejmującego decyzje oparte na wiedzy naukowej ( jak np. o obowiązkowych szczepieniach), przy udziale kompetentnych i doświadczonych doradców,  służące dobru ogółu Obywateli, a nie bezkrytycznie wspierał i akceptował wszystkie decyzje rządu, rządzącej partii, bądź jej przywódcy!
  6. …..chcę by „Nasz” Prezydent podejmował decyzje i działania, przede wszystkim z myślą o przyszłości Polaków i Polski, dla dobra naszych dzieci i wnuków, a nie tylko takie, które są wynikiem doraźnych potrzeb, łataniem braków i niedostatków, bądź służące aktualnym lub przyszłym celom politycznym partii, albo celom osobistym jej lidera!
  7. …… będę głosować na kandydata, który daje większe gwarancje, że będzie Prezydentem wszystkich Polaków,  a nie tylko członków swojej partii, jej zwolenników, „ biernych ale wiernych”, albo wykonawcą woli autokratycznego lidera rządzącej partii !

Nie będę głosować na Andrzeja Dudę

Andrzej Duda został ciepło przyjęty na spotkaniu w Łowiczu. Marcin Kucharski

bo:

1…..umiem ocenić, czy warto przedłużyć kadencję obecnemu Prezydentowi, gdyż widziałem jak sprawował swoją władzę przez 5 lat!

2. … nie chcę mieć Prezydenta, który  jest zależny od partii z której się wywodzi, a tym bardziej od jednoosobowych decyzji jej przywódcy!

3. …. nie chcę aby Prezydent, który z mocy prawa jest „ strażnikiem” Konstytucji, postępował wbrew konstytucji, łamał jej postanowienia lub je omijał, dla potrzeb partii, aktualnej władzy wykonawczej (rządowi -prezydentowi), czy aktualnej władzy ustawodawczej (Sejmowi -Senatowi) !

4. …..wiem co to znaczy żyć w państwie, w którym autorytatywnie rządzi komuna i I sekretarz partii… nie chcę więcej takiej władzy w naszym kraju!

5. … nie będę głosować na kandydata, który tak samo jak lider swojej partii, dzieli Polaków i nie daje  gwarancji, że będzie Prezydentem wszystkich Polaków,  a nie tylko członków swojej partii, jej zwolenników, „ biernych ale wiernych” !

6. …..uważam, że Prezydentem Polski może być tylko taki kandydat, który uznaje, bo wie na podstawie 123 lat niewoli, że miejsce Polski i dobrobyt Polaków, jest we wspólnocie Europejskiej, a nie na „samotnej wyspie”, czy w układzie państw iluzorycznego „Trójmorza”, do dziś ( za wyjątkiem Austrii ) zacofanych gospodarczo, społecznie i cywilizacyjnie!

Bronisław                                                 10 lipca 2020 r.


Napisz tekst lub skomentuj: