Na czym polega prawdziwa miłość przez całe życie? Mój wzorzec idealnej miłości.

Kategoria:O miłości

Zajmując się na co dzień sprawami rodzinnymi, w tym procesami rozwodowymi, postanowiłem dokładnie zbadać, niejako od tyłu, czyli od strony przyczyn rozpadu związku małżeńskiego, a tym samym miłosnego, co się w rzeczywistości kryje pod pojęciem „ niezgodność charakterów” najczęściej podawanym przez rozwodzących się małżonków.

I tak po ponad 10 latach moich dość dokładnych analiz spraw rozwodowych, rozmowach z klientami, ustaleniach sądów w uzasadnieniach wyroków, udało mi się z dużą dozą prawdopodobieństwa ustalić co rozwodzący się małżonkowie mieli na myśli podając „ niezgodność charakterów”. Należy przy tym podkreślić, że nie zawsze sami rozwodzący się potrafili dokładnie wskazać tę właściwą przyczynę wygaśnięcia miłości.

Spośród wielu indywidualnych powodów tej tak zwanej niezgodności charakterów, wyodrębniłem przyczyny zasadnicze rzutujące na nietrwałość, niezgodność i niestabilność małżeńskich związków miłosnych. Skoro poznałem te negatywne przyczyny, to w następnej kolejności rozumując a contrario , postanowiłem znaleźć ich przeciwieństwa, czyli pozytywne cechy niezbędne do tzw. zgodności charakterów. I tak w wyniku żmudnej i długotrwałej analizy zebranych materiałów i dostępnych innych źródeł wyodrębniłem 161 pozytywnych cech, przymiotów, oznak charakterystycznych dla poszczególnych faz udanego związku miłosnego, czyli „zgodności charakterów” / lista tych 161 cech znajduje się w załączniku do mojej książki/.

Z tej bogatej listy, cechy zbieżne, podobne i wspólne pogrupowałem według hierarchii nadrzędności i ważności. Pozostałe cechy wydzieliłem według znaczenia lub wpływu na związek miłosny. Na tej podstawie stworzyłem mój wzorzec prawdziwej, dozgonnej, miłości który obrazowo nazwałem „Portretem idealnej miłości” /szczegółowy opis w książce/.

Najpierw wskazałem w nim główne cechy warunkujące  trwałość, zgodność i stabilność związku miłosnego  /patrz schemat „ Cechy wzorcowego związku miłosnego”/.

Schemat Nr 1. Cechy wzorcowego związku miłosnego .

Następnie podzieliłem czas trwania i kształtowania się związku  na cztery fazy miłości , miłość romantyczną, w okresie narzeczeństwa / t.z.w. chodzenia ze sobą/, miłość małżeńską – konkubencką, miłość rodzinną oraz miłość trzeciego wieku.

Schemat Nr2. Fazy wzorcowego związku miłosnego.

Ze względu na ograniczone możliwości i potrzeby tego wpisu pokazałem tylko te dwa schematy obrazujące  cechy i fazy wzorcowego związku miłośnego dwojga ludzi.

Natomiast podstawowe więzi, które powinny łączyć partnerów idealnego związku miłosnego, już trwałego jako związku partnerskiego, małżeńskiego, konkubinatu lub stałego partnerskiego umieściłem w rozdziale mojej książki „ O małżeństwie „, oraz na kolejnej podstronie bloga mówiącej o małżeństwie.

Do szczegółowego opisu każdego schematu zapraszam na strony mojej książki „ Jak żyć aby osiągnąć prawdziwe szczęście, proste i praktyczne odpowiedzi na pytania wzięte z życia”. W rozdziale „ O miłości, czyli jak kochać, by być kochanym” znajdują się części opisujące praktyczne znaczenie siedmiu cech, od których zależy istnienie wzorcowego związku miłosnego dwojga ludzi: bliskości, dopasowania, zaufania, seksualności, wierności, komunikatywności, czyli umiejętności porozumiewania się oraz optymizmu rozumianego jako pozytywne myślenie i nastawienie dożycia.

Dlaczego akurat te cechy są tak ważne dla istnienia  wzorcowego związku miłosnego i małżeńskiego? Wynika to właśnie z mojej wiedzy praktycznej zdobytej na podstawie wielu lat pracy w sprawach rodzinnych, w tym rozwodowych. Bowiem brak nawet jednej z nich może prowadzić do rozpadu związku i niestety tak się dzieje w rzeczywistości. W życiu takiego związku z reguły dzieje się tak, że brak lub ułomność jednej cechy albo łączy się z ułomnością drugiej, a nawet kolejnej cechy lub też je niszczy w trakcie związku.

Zapraszam uczestników bloga do wyrażania własnych sądów, opinii i doświadczeń.

Bronisław


Napisz tekst lub skomentuj: