Na czym polega szczęście rodzinne?

Kategoria:O rodzinie

Szczęście rodzinne to suma szczęść każdego z jej członków”- motto tej strony jest równocześnie ostatnim wnioskiem rozdziału „ O rodzinie, czyli jak stworzyć szczęśliwą rodzinę „ książki „ Jak żyć aby osiągnąć prawdziwe szczęście..”.

Rodzina, rozumiana jako wspólnota co najmniej trzech osób, oparta na związku partnerskim, a nie tylko małżeńskim, w mojej koncepcji prawdziwego szczęścia, jest jedną z siedmiu podstawowych wartości życiowych na drodze do szczęścia każdego człowieka. Obok takich wartości jak miłość, małżeństwo-związek partnerski, dziecko-dzieci, wychowanie, w tym wykształcenie, praca oraz samorealizacja, których osiągnięcie jest wielkim zadowoleniem z pełni życia.

W swojej wieloletniej praktyce zawodowej, szczególnie w procesach rozwodowych, zawsze na sercu leżało mi dobro dzieci, w trakcie rozpadu związku, bezpośrednio po rozwiązaniu małżeństwa, dojrzewania i jako dorosłego człowieka. Im więcej takich spraw prowadziłem, tym miałem coraz większe przeświadczenie, że dzieci z rozpadłych związków mogą już nigdy nie zaznać ciepła domowego ogniska w szczęśliwej rodzinie. Z czasem, gdy swoje przypuszczenia, zgłębiałem, zarówno w trakcie pracy, w życiu rodzin „ patchworkowych” i literaturze fachowej, ze smutkiem stwierdziłem, że tylko rodzina pełna, z biologicznymi rodzicami, może zapewnić dziecku prawdziwe szczęście rodzinne.

Kiedy już pisałem rozdział mojej książki o rodzinie i szczęściu rodzinnym, na podstawie zebranych materiałów, miałem prawie stuprocentową pewność, że pierwszym warunkiem szczęśliwej rodziny jest rodzina pełna. Jednak pozostaje mi pozytywna wiara, że mimo mojego doświadczonego przekonania, prawdziwego szczęścia rodzinnego doznaje wiele rodzin, niekoniecznie pełnych.

Poddaję ten problem pod dyskusję internautów.

Jak brzmi moje motto tytułowe tej strony, oprócz warunku rodziny pełnej do sumy szczęść potrzebne jest szczęście wszystkich jej członków. Ja doszedłem do wniosku, że takim szczęściem dwojga członków, na pewno będzie szczęście rodziców jako małżonków-partnerów związku.

Tym szczęściem powinno być spełnienie w małżeństwie-związku partnerskim. Podstawą spełnienia w małżeństwie, czyli szczęścia małżeńskiego jest miłość. O szczęściu małżeńskim – partnerskim dość obszernie piszę w rozdziale „ O małżeństwie, czyli kiedy małżeństwo będzie szczęśliwe”. Szczęściu małżeńskiemu poświęcona jest także oddzielna strona bloga „ Co myślę o małżeństwie”.

Mamy zatem, po rodzinie pełnej, drugi element konieczny do osiągnięcia szczęścia w rodzinie to jest szczęście małżeńskie. Można by przyjąć, że skoro już mamy sumę dwóch szczęść w rodzinie, a więc rodzinę pełną i spełnienie małżeńskie rodziców, to mamy to upragnioną pełnię szczęścia rodzinnego.

Otóż nie. Do pełni szczęścia w rodzinie na pewno konieczna jest jeszcze wzajemna miłość pomiędzy wszystkimi członkami. A więc, wzajemna miłość małżonków-rodziców, miłość rodzicielska, matczyna i ojcowska oraz w zależności od ilości i płci dzieci, konieczna jest miłość siostrzana lub braterska.

No dobrze, ale do szczęścia w rodzinie konieczna jest dobra baza egzystencjalna. Ta baza do życia to wspólne zamieszkanie, wspólne żywienie, wspólne zdobywanie środków na utrzymanie rodziny oraz wspólne podejmowanie istotnych decyzji w sprawach rodzinnych.

W tym celu, w szczęśliwej rodzinie, musi być prowadzone i to dobrze, wspólne gospodarstwo domowe. To dzięki niemu wszyscy członkowie rodziny mają czuć się szczęśliwi. A zatem mamy do spełnienia czwarty warunek konieczny do szczęścia rodziny – prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Nie będzie szczęśliwej rodziny bez zapewnienia wszystkim członkom bezpieczeństwa oraz opieki nad dziećmi i ewentualnie nad niepełnosprawnymi członkami.Spokój, poczucie bezpieczeństwa w zacisznej przystani domowej i w cieple domowego ogniska to warunki konieczne szczęśliwej rodziny. I to jest piąty warunek szczęścia w rodzinie.

Ostatnim, szóstym warunkiem prawdziwego szczęścia rodzinnego powinno być dobre wychowanie dzieci, w tym odpowiednie ich wykształcenie. Za dobre wychowanie i odpowiednie wykształcenie dzieci, wbrew czasami błędnemu poglądowi, w pełni odpowiadają rodzice, a nie szkoła. To właśnie temu zagadnieniu poświęciłem odrębny rozdział mojej książki pod tytułem „ O rodzicielstwie i wychowaniu, czyli jak być dobrym rodzicem oraz dobrze wychować dziecko?”

I w ten sposób doszliśmy do mojej definicji szczęścia rodzinnego wyrażającego się w spełnieniu wszystkich członków. Brzmi ona tak:

„ Szczęście w rodzinie można osiągnąć poprzez:

  • utrzymanie rodziny w pełnym składzie przez czas jej naturalnego trwania,
  • spełnienie małżonków – partnerów – rodziców w związku małżeńskim- partnerskim,
  • istnienie wzajemnej miłości między wszystkimi członkami rodziny,
  • prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego,
  • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny,
  • dobre wychowanie i odpowiednie wykształcenie dziecka / dzieci /.

W rozdziale mojej książki pt: „ O rodzinie, czyli jak stworzyć szczęśliwą rodzinę” i w załącznikach nr 1 i 4, pokazałem bardzo ciekawy sposób, w jaki formułowałem listę 55 z 336 wartości życiowych, które mogą mieć wpływ na szczęście rodzinne.

Bronisław


Napisz tekst lub skomentuj: