?>

IDEA, MISJA, CELE

IDEĄ –myślą przewodnią Bloga „ Szczęśliwi, pechowcy, malkontenci” jest: „Prawdziwe szczęście to pełnia życia”.

MOTTEM bloga jest autorska definicja Prawdziwego Szczęścia:

„Prawdziwe szczęście to pełnia życia dająca wielkie zadowolenie z osiągnięcia najważniejszych wartości, wybranych za sens i cel życia, polegające na oddaniu w miłości, spełnieniu w małżeństwie /związku partnerskim/, posiadaniu dziecka /dzieci/, dobrym wychowaniu i wykształceniu dziecka /dzieci/, spełnieniu w rodzinie, satysfakcji z pracy zawodowej oraz samorealizacji poprzez twórcze życie i bezinteresowne czynienie dobra”

LOGO – symbolem i znakiem rozpoznawczym Bloga jest znak słowno-graficzny zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

TREŚCIĄ IDEI, rozwinięciem symboliki znaku logo i zakresem przedmiotowym – tematyką bloga są wartości, o których mowa w definicji Prawdziwego Szczęścia, opisane w książce – poradniku pod tytułem: „ Jak żyć aby osiągnąć prawdziwe szczęście, proste i praktyczne odpowiedzi na pytania wzięte z życia”, autorstwa właściciela Bloga.

MISJĄ bloga jest ułatwienie, pomoc i wsparcie w osiąganiu prawdziwego szczęścia przez każdego człowieka, między innymi poprzez wzbogacenie świadomości społecznej o wiedzę na temat istoty szczęścia i jej wpływu na życie człowieka.

CELE DO OSIĄGNIĘCIA to:

  • stworzenie ludziom, którzy są szczęśliwi, uważają się za nieszczęśliwych i pechowców, lub malkontentów, forum dyskusyjnego na którym mogą pochwalić się swoim szczęściem, wykrzyczeć je publicznie, a także wylać swoje żale, ponarzekać, o tym co dotyczy problematyki szczęścia, jako celu i sensu życia człowieka;

  • poprzez jak najszerszy udział czytelników, od najmłodszego do najstarszego, przybliżenie i rozpowszechnienie istoty i znaczenia najważniejszych wartości życiowych tworzących szczęście człowieka, to jest miłości, małżeństwa – związków partnerskich, posiadania dziecka, wychowania, rodziny, pracy zawodowej, samorealizacji.

  • wzajemne wsparcie i pomoc w zmianie sposobu myślenia i nastawienia do życia na pozytywny, wszystkim tym, którzy uważają się za nieszczęśliwych, niezadowolonych i pechowców.