?>

Regulamin bloga „ Szczęśliwi, pechowcy, malkontenci„

I. Postanowienia wstępne

 1. Jak mówi sama nazwa bloga powstał on przede wszystkim dla czytelników i uczestników, którzy według ich samych są lub uważają się za ludzi szczęśliwych oraz dla ludzi, którzy według ich są, bądź uważają się za nieszczęśliwców lub pechowców, a także dla tych, którzy według nich są lub uważają się za malkontentów. Oczywiście czytelnikiem i uczestnikiem może być każda osoba, zainteresowana ideą, misją i celami bloga, jaką jest dążenie do prawdziwego szczęścia.

 2. Przedmiotem bloga jest tematyka związana z zagadnieniami dotyczącymi Prawdziwego Szczęścia, zakreślona wartościami umieszczonymi w Logo bloga to jest miłość, małżeństwo /związek partnerski/, dziecko /dzieci/, wychowanie, w tym wykształcenie, rodzina, praca, samorealizacja. Merytoryczną bazę wyjściową rekomendującą zakres tematyczny publikowanych materiałów, dyskusji i innych form korzystania z bloga, zgodnie z wolą właściciela bloga, jest jego książka – poradnik „ Jak żyć aby osiągnąć prawdziwe szczęście, proste i praktyczne odpowiedzi na pytania wzięte z życia”.

 3. Autorem, właścicielem, blogerem i moderatorem bloga jest Bronisław Kulczycki, doświadczony życiowo i zawodowo prawnik – patrz „O mnie”.

II. Definicje

 1. Blog – strona internetowa administrowana przez blogera pod adresem: blogszczesliwi.pl

 2. Materiały – / wszelkie materiały/ – teksty, wpisy, artykuły, komentarze, publikacje o charakterze publicystycznym, beletrystyczny, satyrycznym, informacyjnym, powiązane z tematyką bloga

 3. Czytelnik – osoba, która korzysta z materiałów bloga, bez uczestnictwa w nim w jakiejkolwiek formie

 4. Uczestnik – czytelnik, który korzysta z materiałów bloga i aktywnie uczestniczy w realizacji misji bloga /kliknij misja/ w jednej z form wskazanych na stronie głównej

 5. Użytkownik– osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupu materiału, towaru lub usługi za pośrednictwem bloga, posiadająca zarejestrowane konto. Może nim być także czytelnik i uczestnik

 6. Moderator– bloger, prawnik – autor książki – poradnika „Jak żyć aby osiągnąć prawdziwe szczęście, proste i praktyczne odpowiedzi na pytania wzięte z życia” . Wpisy dokonywane przez moderatora jako uczestnika- autora materiału, sygnowane są imieniem „ Bronisław ”

 7. Pochwalnik i wykrzycznik – podstrona / zakładka/, na której uczestnik bloga może umieścić swój wpis, w którym wyraża radość, zadowolenie, szczęście lub może je publicznie wykrzyczeć, w zakresie związanym z tematyka bloga

 8. Wyżalnik i narzekalnik– podstrona /zakładka/, na której uczestnik może wyżalić się, bądź ponarzekać z powodów związanych z problematyką bloga. Materiał / wpis lub inna forma/ przesłany do tej strony uczestnik może alternatywnie przesłać jako jawny do opublikowania lub poufny skierowany do moderatora bloga z prośbą o odpowiedź na przykład w postaci komentarza, wyjaśnienia, rady, wsparcia.

 9. Rekomendacje – podstrona /zakładka/, na której uczestnicy mogą przesyłać do wykorzystania i realizacji przez moderatora, do publikacji, do poszczególnych uczestników: opinie, spostrzeżenia, uwagi, recenzje, wnioski, sugestie, propozycje, pomysły, złote myśli, itp.

III. Zasady funkcjonowania i korzystania z bloga

 1. Korzystanie z materiałów przez czytelnika i uczestnictwo w realizacji idei, misji i celów bloga jest dobrowolne i nieodpłatne. Niezależnie od powyższego właściciel bloga prowadzi innego rodzaje usługi świadczone odpłatnie w ramach sprzedaży za pośrednictwem bloga, o których mowa w części IV 

 2. Materiały nie mogą zawierać treści zabronionych prawem, w tym między innymi: zniesławiających, znieważających, powszechnie uznawanych za obraźliwe, danych wrażliwych naruszających dobra osobiste, chronionych danych osobowych.

 3. Właściciel bloga zastrzega sobie prawo do moderowania treści materiałów, w zakresie jaki będzie konieczny dla zapewnienia ich zgodności z prawem, regulaminem, poprawnością ortograficzną i rozmiarami publikacji.

 4. Podstawową formą komunikacji jest droga elektroniczna. Czytelnik przystępując do aktywnego uczestnictwan staje się uczestnikiem bloga i dobrowolnie podaje swój adres mailowy, wyrażając zgodę na jego przetwarzanie wyłącznie dla celów prowadzenia bloga, którym administruje właściciel zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Moderator zachęca każdego Czytelnika, który zamierza brać czynny udział w realizacji idei, misji i celów bloga, do uprzedniego zapoznania się z tematyką poszczególnych podstron /zakładek/ i Regulaminem, szczególnie w zakresie wykorzystania zdolności twórczych i kreatywnych uczestnictwa, jak również w zakresie własnych potrzeb z dziedzin tematycznych bloga.

 6. Moderator proponuje i zachęca każdego uczestnika i użytkownika do korzystania z bezpłatnego Newslettera, który zapewni dopływ informacji o nowościach, ciekawostkach, pomysłach, czy nowych materiałach o istotnym znaczeniu dla tematyki bloga

 7. Materiał / wpis lub inna forma/ przesłany do podstrony „Wyżalnik i narzekalnik” uczestnik może przesłać jako jawny do opublikowania lub poufny skierowany do moderatora bloga z prośbą o odpowiedź na przykład w postaci komentarza, wyjaśnienia, rady, wsparcia.W tym drugim wypadku uczestnik powinien swój wpis oznaczyć jako poufny oraz określić czego oczekuje od właściciela bloga w odpowiedzi na wpis.

 8. Właściciel bloga zobowiązany jest chronić Twoje dane osobowe i przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.

 9. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Kontakt jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych.

 10. Administratorem Twoich danych osobowych, o których mowa w pkt 8 jest  właściciel bloga „Szczęśliwi, pechowcy, malkontenci”.

 11. Strona bloga wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze korzystanie z niej.

IV. Zasady sprzedaży za pośrednictwem bloga

 1. Sprzedawca – właściciel bloga na podstronie /zakładce/ publikuje i aktualizuje wykaz materiałów i usług związanych z tematyką prowadzonego bloga, stanowiących przedmiot sprzedaży.

 2. Użytkownik podejmując decyzję o zakupie materiału lub usługi wypełnia formularz zamówienia i przechodzi do procedury płatności. Dokonując zapłaty w wybrany i możliwy sposób, wyraża zgodę na przesłanie mu faktury dokumentującej zakup w formie elektronicznej.

 3. Zapłaty należności można dokonać za pomocą przelewu na konto wskazane w mailu potwierdzającym otrzymanie zamówienia.

 4. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty na maila Sprzedawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi e-booka na maila w wybranym formacie spośród: epub lub mobi