?>

O MNIE

” Nie ma rzeczy niemożliwych, gdy w nie wierzysz,  mocno chcesz i wytrwale dążysz”

Bronisław Kulczycki

Jestem prawnikiem, radcą prawnym, od ponad 30 lat zajmującym się prawem cywilnym, prawem pracy i ubezpieczeń społecznym, prawem gospodarczym i prawem rodzinnym, w tym procesami rozwodowymi. 

W młodości byłem działaczem społecznym w środowisku wiejskim, a następnie miejskim. Później kierownikiem kadr, szkolenia zawodowego i analiz społecznych, dyrektorem do spraw pracowniczych, w średnich i dużych podmiotach gospodarczych.

Byłem trzykrotnie żonaty. Mam troje kochających i kochanych dzieci i czworo wnuków.

Wyszedłem zwycięsko w walce z nowotworem, mimo iż dawano mi trzy miesiące życia. W tym tragicznym czasie miałem chwile załamania, które kosztowały mnie 7-letnim okresem uzależnienia od alkoholu. Na bazie własnego uzależnienia i innych osób, zdobyłem o nim praktyczną wiedzę, poznałem jego ciemne strony, widziałem tragiczne skutki. Wyciągnąłem z tego pozytywne wnioski. Mogę powiedzieć, że wiem jakie są najskuteczniejsze środki w walce z uzależnieniem. Od 15 lat nie piję. Papierosów nie palę od pamiętnych sukcesów polskiej piłki nożnej na Mistrzostwach Świata w 1974 roku w Niemczech. To wówczas podjąłem mocne i skuteczne postanowienie, hartując silną wolę i wytrwałość.

Od 10 lat prowadziłem notatki dokumentujące trudne ludzkie sprawy, którymi zajmowałem się zawodowo prowadząc kancelarię prawną. Oczywiście zachowując tajemnicę zawodową obejmującą także dane osobowe. Równocześnie w różnych formach uzupełniałem, niezbędną mi do pracy, wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, seksuologii, organizacji i zarządzania i innych dziedzin. Z przyczyn niezależnych ode mnie musiałem przerwać studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Moje dobre i złe doświadczenia życiowe, bogata praktyka zawodowa poparta zebranymi materiałami oraz wciąż pogłębianą wiedzą z różnych dziedzin, stały się dostatecznym źródłem i inspiracją do napisania i wydania książki – poradnika „ Jak żyć aby osiągnąć prawdziwe szczęście – proste i praktyczne odpowiedzi na pytania wzięte z życia”.

Zawarłem w niej odpowiedzi, w dużej mierze sprawdzone w praktyce, na życiowe pytania, głównie moich klientów. Do książki wybrałem te, które dotyczą najważniejszych wartości życiowych jak: miłość, małżeństwo /związki partnerskie – konkubinaty/, dziecko /dzieci/, wychowanie, w tym wykształcenie, rodzina, praca zawodowa i samorealizacja. Uznałem i to udowadniam w książce, że właśnie te wartości są głównymi filarami prawdziwego szczęścia, o jakim marzą i do którego dążą prawie wszyscy ludzie na naszym globie.